ENERGIAHOITO

Erilaiset energiahoidot ovat vanhoja, luonnollisia tapoja hoitaa toista ihmistä. Energiahoito sinänsä on ikivanha taito. Se on esiintynyt historian saatossa eri nimillä; mutta sitä on aina käytetty tasapainottamaan oloa, vahvistamaan vastustuskykyä sekä lieventämään kipuja ja edesauttamaan paranemisessa. Parhaimmillaan energiahoito tasapainottaa ja aktivoi kehon omaa parannusjärjestelmää.

ENKELIHOITO

Enkelihoito on enkelienergian ja myös mahdollisesti enkelten viestien kanavointia hoidettavalle. Enkelihoitaja toimii enkelten välittäjänä toiselle ihmiselle ja hän voi auttaa siten hoidettavaa löytämään oman henkisen ja käytännön polkunsa elämälleen. Enkelihoito on äärettömän yksinkertainen, selkeä ja puhdas hoitomuoto. Siihen ei yleensä liitetä muita energiamuotoja, sillä se Pyhä Energia, joka virtaa enkeleiltä hoitajan kautta hoidettavalle on riittävä.

CHAKRAHOITO

Chakrat liittyvät oleellisesi käsitykseen ihmiskehon moninaisuudesta ja siitä, että ihmisen olemuspuolia tai -kehoja voidaan katsoa olevan enemmänkin kuin vain tämä tuttu fyysinen kehomme.  Ajatukset vaikuttavat siihen, kuinka energia virtaa tai on virtaamatta. Levottomuus, keskittymisvaikeudet, uupuminen, sairaudet, heikko itsetunto tai pelot voivat olla oireita, kun energiavirrat ovat tukossa. 

Voimakkaasti tasapainoton chakra voi myös vetää energiaa muilta chakroilta, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa pakkomielteitä, riippuvuuksia tai ailahtelevaa käytöstä. Useamman chakran epätasapaino koetaan myös usein suunnattomana väsymyksenä ja voimattomuutena, vaikka kaikki lääketieteelliset arvot ja testit kertoisivatkin ihmisen olevan aivan kunnossa. Jotta* chakrasi toimisivat mahdollisimman hyvin, toisin sanoen voidaksesi itse mahdollisimman hyvin*, sinun tulisi hoitaa ja pitää chakroistasi huolta.

Chakroihin saattaa siis muodostua tukkeumia, ne voivat olla liian avoimia tai ylikuormittuneita tai epätasapainossa, jolloin ongelmat saattavat aiheuttaa fyysisiä, psyykkisiä, mentaalisia tai henkisiä ongelmia.  Chakrahoidossa puhdistetaan, tasapainotetaan ja vahvistetaan eri tavoin 12 chakraa sekä muita pienempiä chakroja, jotta energia pääsee virtaamaan esteettä energiakehossamme.